COMBIN - Stavebná Spoločnosť / Banská Štiavnica
PRACOVNÉ PONUKY

Stavebná spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1995. Je to moderná stavebná spoločnosť, ktorá vytvára stavebné diela vysokých úžitkových hodnôt. Počas svojho vývinu sa vyprofilovala na stredne veľkú, stabilnú a renomovanú spoločnosť na slovenskom stavebnom trhu. Podnikateľská stratégia spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., je založená na princípe vzájomnej dôvery, garancie kvality, stability a tímovej práce.

V súčasnosti spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA , s.r.o., realizuje stavby na celom území Slovenska. Predmetom činnosti je komplexná dodávka stavebných objektov v segmentoch inžinierskeho, pozemného a podzemného staviteľstva.