Certifikáty

Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva podľa noriem:

  • STN EN ISO 9001:2015 /systém kvality/
  • STN EN ISO 14001:2015 /systém environmentálneho manažérstva/
  • OHSAS 18001:2007 /systém manažérstva v oblasti BOZP/
  • QS 10006:2016 /systém manažérstva kvality v projektoch/
  • ISO 37001:2016 /antikorupčný manažérsky systém/
  • ISO 50001:2011 /systém energetického manažérstva/
  • ISO 22301:2015/systém manažérstva kontinuálnej prevádzky

Celkové zámery a smer pôsobenia spoločnosti v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce a ochrany zdravia sú deklarované Politikou kvality, environmentu a BOZP.