Certifikáty

Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva podľa noriem:

  • ISO 9001:2015 /systém kvality/
  • ISO 14001:2015 /systém environmentálneho manažérstva/
  • ISO 45001:2018 /systém manažérstva v oblasti BOZP/
  • ISO 37001:2016 /antikorupčný manažérsky systém/
  • ISO 22301:2019/systém manažérstva kontinuálnej prevádzky
  • certifikát EMAS 

Celkové zámery a smer pôsobenia spoločnosti v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce a ochrany zdravia sú deklarované Politikou kvality, environmentu a BOZP.