Revitalizácia centra obce Svätý Anton

Realizované práce:

  • vybudovanie pešieho chodníka, drevený mostík
  • rekonštrukcia a modernizácia parkoviska
  • kanalizácia a ORL
  • verejné priestranstvo, chodníky - Rínok
  • drobná architektúra - Rínok
  • sadové úpravy - Rínok
  • autobusová zastávka