COMBIN - Stavebná Spoločnosť / Banská Štiavnica
PRACOVNÉ PONUKY
COMBIN - Stavebná Spoločnosť

Kolpašská 4,
969 01 Banská Štiavnica

00421-45 6949021 - sekretariát

combin@combin.sk

www.combin.sk

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti za účelom komunikácie so spoločnosťou Combin s.r.o. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov užívateľov

Vedenie

 

+421 45 694 9021

Sekretariát riaditeľa
 

+421 45 694 9019

Zástupca riaditeľa
 

+421 45 694 9033

Ekonomické oddelenie
 

+421 45 6949 032

Personálne a mzdové oddelenie
 

+421 45 6949 015

Oddelenie BOZP
 

+421 45 6949 018

Verejné obstarávanie
 

+421 45 6949 018

IMS

Stredisko pre pozemné stavby

 

+421 45 6949 016

Vedúci strediska PS2
 

+421 45 6949 031

Vedúci strediska PS3

Stredisko pre inžinierske stavby

 

+421 45 6949 020

Vedúci strediska IS4
 

+421 45 6949 027

Vedúci strediska IS6

Stredisko mechanizácie a dopravy

 

+421 45 691 2914

Vedúci strediska č. 7
 

+421 45 691 2315

Dispečer dopravy

Príprava a realizácia stavieb PS a IS

 

+421 45 6949 035

Ing. Mária Santorisová
 

+421 45 6949 012

Matúš Ladziansky
 

+421 45 6949 037

Jaromir Filus
 

+421 45 6949 043

Matej Gonda