Rekonštrukcia vodovodných potrubí živičným nástrekom

V roku 2010 sme ako jediný na Slovensku začali v oblasti bezvýkopovej technológie rekonštrukciu vodovodných potrubí spôsobom chemického živičného nástreku na báze polyuretánu. Princíp tejto technológie spočíva z vytvorenia novej polyuretánovej vrstvy na vnútornej strane potrubia, ktorá môže splňať separačnú i statickú funkciu. Nástrek sa nanáša pomocou striekacieho zariadenia RIG.

Pri realizácii sa postupuje po úsekoch, ktorých dĺžka je limitovaná smerovým, výškovým vedením potrubia a morfológiou terénu.

Pozitíva technológie :

  • úspora finančných nákladov
  • časová úspora

Technické údaje :

  • priemery potrubia DN150 až DN1500 nástrek je vhodný pre všetky druhy materiálov potrubných systémov
  • maximálny úsek striekaného úseku 220m
  • minimálna hrúbka nástreku 1mm
  • maximálna hrúbka na jeden nástrek 10mm
  • statická pevnosť pri hr. 3mm PN10, pri hr.5mm PN16