Rekonštrukcia vodovodných potrubí zaťahovaním

Začiatkom roku 2011 sme rozšírili svoju činnosť o ďalšiu alternatívu Burstlining  v segmente rekonštrukcie vodovodných potrubí bezvýkopovou technológiou spôsobom zaťahovania nového HDPE  potrubia do stávajúceho, pri zachovaní rovnakého DN ako má pôvodné potrubie. Zariadenie GRUNDOBURST 1000G, ktoré bolo vyvinuté práve pre tento spôsob rekonštrukcie, má isté obmedzenie v podobe možnosti napojenia pôvodných odbočiek. ( nutnosť v mieste odbočky otvoriť potrubie ) Jednotlivé zaťahované a spájané úseky môžu mať maximálnu dlžku 200m, pričom táto dĺžka môže byť ešte obmedzená potencionálnym zakrivením potrubia. 

Pozitíva  technológie : 

  • úspora finančných nákladov
  • časová úspora

Technické údaje : 

  • priemery potrubia DN150 až DN1000
  • maximálna dĺžka zaťahovaného úseku 200m
  • vhodné pre všetky druhy materiálov rekonštruovaného potrubia