Základné informácie

Obchodné meno:


Sídlo: 


IČO: 
DIČ:
IČ DPH: 
Banka:

Deň zápisu: 

Právna forma: 
Zaregistrované:Vedenie spoločnosti

Spoločníci: 

Štatutárny orgán:
Prokúra:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.


Kysihýbelská 29
Banská Štiavnica 969 01 

31 631 134
2020478229
SK 2020478229
2196246422/0200 VÚB Žiar nad Hronom

15.06.1995

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro Vložka číslo: 2800/S
Ing. Vladimír Gallo

Ing. Vladimír Gallo konateľ spoločnosti
Ing. Ján Šimčík - prokurista