Monitoring potrubí kamerovým systémom

Od roku 2010 realizujeme monitoring potrubných  systémov s pomocou špeciálného kamerového farebného TV systému určeného pre optickú kontrolu stavu horizontálnych kanalizačných potrubí  a inžinierskych sietí priemerov DN100  - DN1200.

Okrem samotného zisťovania stavu kanalizačného potrubia, vieme  merať  s pomocou  zabudovaného  laseru  priemer kanalizačných prípojok,  ovalitu potrubia, veľkosť  trhlín, pričom  samozrejmosťou  je  meranie  sklonu  potrubia. Zákazník dostane vyhodnotenie a výstup monitoringu vo forme digitálneho záznamu na DVD nosiči, pričom navrhneme a zrealizujeme samotnú opravu potrubia, respektíve jeho úplnú rekonštrukciu. Dosah kamery je 200 metrov,  čo  je  pre  praktické  účely  v  plnej  miere  postačujúce. Firma disponuje taktiež pre malé priemery potrubí DN25 - DN120 ľahkou tlačnou farebnou kamerou TRONIC C20 s dĺžkou kábla 30 metrov. Lokálne opravy potrubia realizujeme sanačnou vložkou na potrubie DN 300 a DN 400.