O spoločnosti

Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1995. Je to moderná stavebná spoločnosť, ktorá vytvára stavebné diela vysokých úžitkových hodnôt. Počas svojho vývinu sa vyprofilovala na stredne veľkú, stabilnú a renomovanú spoločnosť na slovenskom stavebnom trhu.

Podnikateľská stratégia spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., je založená na princípe vzájomnej dôvery, garancie kvality, stability a tímovej práce.

Pôvodné zameranie spoločnosti bolo špeciálne stavebné práce, banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom.
Túto činnosť nebolo možné vykonávať len v regionálnom pôsobení v oblasti Banskej Štiavnice. Nedostatok stavebných investícií a konkurencia ostatných stavebných firiem v tejto oblasti donútila spoločnosť rozšíriť pôsobenie na územie celého Slovenska. V roku 1994 sme začali vykonávať stavebnú činnosť aj v zahraničí, a to v Ruskej federatívnej republike a Českej republike. Vodohospodárske stavby v Moskve, časť Suchanovo, sme realizovali v rokoch 1994-1995. V Českej republike v Mladej Boleslavi a okolí sme realizovali priemyselné, vodohospodárske a pozemné stavby od roku 1994 do roku 2001.

V súčasnosti spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA , s.r.o., realizuje stavby na celom území Slovenska. Predmetom činnosti je komplexná dodávka stavebných objektov v segmentoch inžinierskeho, pozemného a podzemného staviteľstva.