Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Realizované práce:

  • Preložka kolektora vrátane vybavenia kolektora elektroinštaláciou, vzduchotechnikou MaR oceľovými konštrukciami a odvodnením kolektora
  • Preložka vodovodu pitného a úžitkového do novovybudovaného kolektora, vrátane vybudovania nových nadzemných hydrantov