COMBIN - Stavebná Spoločnosť / Banská Štiavnica
PRACOVNÉ PONUKY
COMBIN - Stavebná Spoločnosť

Ing. Valéria Janočková
koordinátor štatutárnych organov
(Zodpovedná osoba v zmysle par. 11, odst.1 zákona 307/2014 Z.z.)
Kysihýbelská 29
969 01 Banská Štiavnica

00421 45 69490-18,23,28

etickalinka@combin.sk

www.combin.sk

Odpoveď o preverení podnetu Vám zašleme do 90 dní od prijatia tohoto podnetu na vami zadanú adresu.

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti za účelom komunikácie so spoločnosťou Combin s.r.o. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov užívateľov