COMBIN - Stavebná Spoločnosť / Banská Štiavnica
PRACOVNÉ PONUKY

Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje o sebe

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti za účelom komunikácie so spoločnosťou Combin s.r.o. Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov užívateľov Všeobecné zásady ochrany osobných údajov zamestnancov