Inžinierske činnosti

V oblasti inžinierskych a priemyselných stavieb realizujeme plynofikácie obcí, výstavbu výrobných hál priemyselných
a poľnohospodárskych stavieb často so špeciálnymi technológiami zakladania.