Vybudovanie mechanicko-biologickej ČOV a splaškovej kanalizácie - Braväcovo

Vybudovanie mechanicko-biologickej ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Braväcovo.