Verejné priestranstvo - Baďan

Realizované práce:

  • Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov
  • Položenie zámkovej dlažby a asfaltových povrchov
  • Terénne úpravy pre sadovú úpravu verejných priestranstiev