Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba nových objektov - ČOV Hamuliakovo

Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej ČOV v Hamuliakove.