Rekonštrukcia kanalizácie - Bulharská ulica, Bratislava

Rekonštrukcia jestvujúceho kanalizačného zberača na ulici Bulharská v Bratislave.