ČOV - Banská Bystrica

Rekonštrukcia a novo vybudovanie nového kanalizačného systému s vyústením do centrálnej ČOV v meste Banská Bystrica a okolí.