Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1995. Je to moderná stavebná spoločnosť, ktorá vytvára stavebné diela vysokých úžitkových hodnôt. Počas svojho vývinu sa vyprofilovala na stredne veľkú, stabilnú a renomovanú spoločnosť na slovenskom stavebnom trhu.

Podnikateľská stratégia spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., je založená na princípe vzájomnej dôvery, garancie kvality, stability a tímovej práce.

V súčasnosti spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA , s.r.o., realizuje stavby na celom území Slovenska. Predmetom činnosti je komplexná dodávka stavebných objektov v segmentoch inžinierskeho, pozemného a podzemného staviteľstva.

Dvadsiate výročie

Štvrtok 19.apríla 2012 spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. oslávila za účasti obchodných partnerov, priateľov, spolupracovníkov 20. výročie jej vzniku. Za toto obdobie sa firma vyprofilovala na stredne veľkú stavebnú spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou na slovenskom stavebnom trhu. Viac