Protikorupčná politika

Manažment a pracovníci našej organizácie sa zaväzujú uplatňovať nasledovné zásady:

  • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje splniť požiadavky normy BS 10500:2011, vypracovať, zaviesť a udržiavať účinný protikorupčný manažérsky systém v spoločnosti.
  • Eliminujeme potenciálny priestor pre vznik korupcie
  • Zaväzujeme sa zaoberať s každou korupciou potencionálnou alebo ktorá sa skutočne vyskytne
  • Požadujeme kultúru, transparentnosť a kvalitu aj od našich dodávateľov, partnerov a klientov
  • Chceme sa sústavne zlepšovať a otvorene komunikovať o nových podnetoch
  • Neustále sledujeme, hodnotíme a zlepšujeme efektívnosť protikorupčného manažérskeho systému v spoločnosti.
  • Protikorupčná politika je záväzná pre všetkých zamestnancov. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku presadzovať a uplatňovať v praxi. Predstaviteľ manažmentu zodpovedá za jej sprístupnenie verejnosti a osobám ktoré pre spoločnosť pracujú.